Увага! Cайт не оновлюється

Головна > Документи > Засідання "Круглого столу" > Рекомендації круглих столів
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Рекомендації круглих столів

22 грудня 2015, 18:02 ( Секретаріат Комісії )

Рекомендації круглого столу 26.11.15 на тему: "Перспективи та особливості приватизації торфовидобувних підприємств України"

                                                                                      

                                                                               РЕКОМЕНДАЦІЇ

 КРУГЛОГО СТОЛУ :

«ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ  ТОРФОВИДОБУВНИХ  ПІДПРИЄМСТВ  УКРАЇНИ »

 

 

         26 листопада  2015 року                                                                           м.Київ

о 14-00                                                                                            вул. Грушевського, 18/2, кімн. 12

 

        У роботі круглого столу «Перспективи та особливості приватизації торфовидобувних підприємств України», ініційованого Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань приватизації,   взяли участь народні депутати України  Лапін І.О., Дзюблик П.В., Головко М.Й., Дехтярчук О.В., Розенблатт Б.С., Арешонков В.Ю., відповідальні працівники  Фонду державного майна України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,  НАН України, торфовидобувних  компаній, експерти з питань приватизації,  представники громадськості  та ринкового реформування економіки.

    Учасники  Круглого столу зазначили наступне:

  В останнє десятиріччя більш як 95 % торфу в Україні видобувається підприємствами Державного концерну «Укрторф», управління якими здійснює Міненерговугілля. Самоокупними нині є лише ДП «Волиньторф» і ДП «Рівнеторф», які виробляють фактично 80% продукції, а більшість підприємств є збитковими, їх виробнича база доведена до вкрай критичного стану, накопичена значна заборгованість з виплати заробітної плати, податкових відрахувань та інших платежів. Рентабельність виробництва на стабільно працюючих підприємствах становить близько 5-10 %, що в 3-6 разів нижче за рентабельність торфодобувних підприємств в інших країнах (Білорусі, Литві, Фінляндії).

  Основними причинами занепаду галузі  стали: відсутність належного системного підходу до її розвитку з боку держави, відсутність державної програми розвитку торфовидобувної галузі України на перспективний період; неефективне здійснення управління підприємствами уповноваженим органом (Держвуглепромом та його наступниками), відсутність налагодженої системи своєчасного відведення ділянок торфових родовищ-компенсаторів на заміну вироблених площ торфовищ;  лобіювання інтересів вугледобувних та газопостачальних компаній через наявність законодавчо оформлених механізмів дотацій виробництва та споживання цих видів палива (можливість отримання гарантованих державою значних прибутків за відсутності ринкової конкуренції), прагнень окремих фінансово-промислових структур приватизувати за безцінь державні торфовидобувні підприємства.

При цьому, за своїми статутними положеннями концерн «Укрторф»,  не має повноважень щодо управління виробничою та фінансово-господарською діяльністю підприємств, внаслідок чого не здійснюється відновлення прибутковості їх роботи, запровадження єдиної маркетингової політики, налагодження системи кооперації підприємств в питаннях  використання та ремонту  техніки і устаткування. Зазначена робота не  здійснюється з боку Міненерговугілля. Діюча на сьогодні система управління торфовидобувними підприємствами не відповідає сучасним ринковим умовам, має загальний, віддалений та несистемний характер, знижує гнучкість та оперативність пристосування підприємств до коливань ринкової кон’юнктури. Підприємства знаходяться поза межами контролю їх фінансово-господарської та виробничої діяльності, що дозволяє їх керівникам зловживати повноваженнями, приховувати реальний стан справ на підприємстві, здійснювати незаконну реалізацію необлікованої продукції (за документально непідтвердженими даними з підприємств реалізується близько 30% необлікованої продукції), використання техніки та устаткування без оформлення встановленим порядком та інші збиткові для підприємства дії.

 Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» заплановано здійснити приватизацію Державного концерну «Укрторф».

З метою його передприватизаційної підготовки шляхом оптимізації виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств-учасників адміністрацією Державного концерну «Укрторф», спільно із представниками Фонду державного майна України, були розроблені пропозиції, якими передбачається проведення приватизації  три етапи (перебування у державній власності, державно-приватного партнерства, проведення безпосередньої приватизації).

На першому етапі «перебування у державній власності», для підвищення контролю за суб’єктами господарювання, що входять до його складу  пропонується  надання  Державного концерну «Укрторф» відповідних прав стосовно управління майном підприємств, що входять до його складу.

        На другому етапі в рамках державно-приватного партнерства -здійснення  детінізації видобутку торфу та реалізації торфу та торфобрикету, залучення приватних інвестицій, українських та іноземних банків, фінансових інститутів тощо.

 

         На третьому етапі - проведення прозорої приватизації майна торфовидобувних підприємств.

        

         При цьому, також обговорювались пропозиції щодо передачі торфовидобувних підприємств до сфери управління місцевих органів влади, враховуючи, що торф’яне паливо є паливом переважно місцевим і на далекі відстані зазвичай не перевозиться.   Збільшення  відстані застосування можливе в разі налагодження виробництва паливних торфобрикетів з добавками з
відходів деревини, побутових відходів, тощо (Пропозиції презентовані  членом-кореспондентом НАН України, професором, заступником директора Інституту технічної теплофізики НАН України по науковій роботі Снежкіним Ю.Ф.).    

         За оцінками Державного концерну «Укрторф» та Фонду державного майна України здійснення зазначених заходів дозволить:

- зберегти сировинну базу підприємств (ліцензії на право користування надрами родовищ, земельні ділянки під видобуток торфу), право використання якої в умовах діючого земельного та законодавства про надра потребує обов’язкового переоформлення у випадку зміни форми власності;

-   спростити відведення нових земельних ділянок під видобуток торфу;

     - підвищити рівень капіталізації державних торфовидобувних підприємств;

- унеможливити  повну руйнацію торфовидобувної галузі в умовах кризового становища енергетичної галузі країни та забезпечити потреби окремих регіонів у відносно дешевому місцевому виді палива;

- розв’язати низку соціальних питань щодо забезпечення робочими місцями населення депресивних регіонів ( забезпечити виплату офіційної заробітної плати та відрахування до бюджетів), передачі об’єктів соціальної інфраструктури (житлові будинки, клуби та ін.) на баланс органів місцевої влади.

 З метою підвищення енергетичної безпеки держави, більш широкого використання торфопродукції для заміщення природного газу,  технічного переозброєння торфовидобувних  підприємств    учасники круглого столу       р е к о м е н д у ю т ь:

         Кабінету Міністрів України

           

          1. З метою створення умов для подальшого розвитку торфовидобувної  галузі та залучення інвестицій забезпечити :

          1.1. відновлення прибутковості роботи торфовидобувних підприємств; 

          1.2. встановлення рівних умов для конкуренції усіх учасників ринку,

запровадження єдиної маркетингової політики;

1.3.  запровадження прозорої стимулюючої  тарифної методології на торф та торфобрикет.

 

Міністерству  енергетики  та вугільної промисловості України:

 

2.1. Ініціювати розробку та затвердження державної програми розвитку торфовидобувної галузі України на період до 2020 р.,  в якій, зокрема, передбачити:

 

         2.1.1 оновлення  виробничої бази  торфовидобувних підприємств,

налагодження системи кооперації підприємств в частині  використання та ремонту  техніки і устаткування, налагодження системи своєчасного відведення ділянок торфових родовищ-компенсаторів на заміну вироблених площ торфовищ;

 

         2.1.2. зниження енергоємності виробництва торфопродукції;

 

         2.1.3. збільшення термінів подальшої експлуатації обладнання торфовидобувних підприємств  після їх реконструкції;

 

         2.1.4. зменшення викидів забруднюючих речовин, в тому числі налагодження  виробництва паливних торфобрикетів з добавками з
відходів деревини, побутових відходів тощо;

 

2.1.5. здійснити реорганізацію Державного концерну «Укрторф» шляхом надання відповідних прав стосовно управління майном підприємств, що входять до його складу;

2.1.6. створити умови передачі об’єктів соціальної інфраструктури (житлові будинки, клуби та ін.) на баланс органів місцевої влади.

2.2. Організувати проведення фіскального експерименту, проаналізувати взаємні зобов‘язання та розрахунки між суб’єктами господарювання та державним, місцевими бюджетами на базі торф’яного господарства у Старовижівському районі Волинської області (за пропозицією Науково-дослідного закладу «Ресурси» ПП «Прогрес», яка погоджена Міненерговугілля листом від 03.09.15 № 03/10 – 4892).

 

            Фонду державного майна України:

 

3.1. При виконанні вимог Постанови Кабінету Міністрів України  від 12.05.2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015–2016 роках»  в частині приватизації Державного концерну «Укрторф» врахувати пропозиції щодо етапності її проведення.

3.2. Створити умови для залучення більшого кола інвесторів для участі у конкурсі з приватизації торфовидобувних підприємств.

 

3.2. Допускати до участі в приватизації покупців лише за умови встановлення особи кінцевого бенефіціара (реальний покупець).

3.4. При розробці умов приватизації торфовидобувних підприємств враховувати вирішення соціальних питань відповідного регіону .

           

            Комітету Верховної Ради України  з питань аграрної політики та земельних відносин

          

            4. Прискорити розгляд проекту

Верховна Рада України

 Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра) реєстрац. № 2793 від 07.05.2015, внесеного  народним депутатом України  Кишкарем  П.М.

 

 

 

Перший заступник Голови Комісії                               І.О. Лапін

 

Завідувач секретаріату                                               О.С. Матвійчук