Увага! Cайт не оновлюється

Головна > Документи > Засідання "Круглого столу"

Повідомлення

Перейти до розділу
27 серпня 15:59
ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОМІСІЇ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ ВРУ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ (2014-2019 роки) посилання...
05 липня 09:05
04 липня 2019 року у Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації відбулася робоча нарада докладніше
03 липня 10:00
04 липня 2019 року відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації докладніше

Діяльність Комісії

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Засідання "Круглого столу"

22 жовтня 2014, 16:44

Круглий стіл на тему «Орендні відносини у виноробній галузі: проблеми та перспективи» (23 липня 2014 р.)

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

круглого столу:

«Орендні відносини у виноробній галузі: проблеми та перспективи»

 

У роботі круглого столу «Орендні відносини у виноробній галузі: проблеми та перспективи», ініційованого Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань приватизації за пропозиціями підприємств виноробної галузі,  взяли участь фахівці Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, міністерств аграрної політики та продовольства України, економічної політики і торгівлі, Фонду державного майна України, Національної академії аграрних наук, асоціації «Виноградарі та винороби України», представники регіональних органів державної влади, керівники виноробних підприємств.

Виноградно-виноробна галузь України – одна з важливіших бюджетоутворюючих галузей агропромислового комплексу, яка має вагоме значення в соціальному та економічному розвитку регіонів України, зокрема це стратегічна галузь для Одеської області, Автономної Республіки Крим, яка забезпечує робочі місця для тисяч людей, відрахування до місцевих та державного бюджетів, соціальні програми, розвиток інфраструктури.

Учасники круглого столу відмітили, що на сьогодні виноробна галузь України переживає складний період, викликаний, як процесами ринкової трансформації так і непослідовною політикою держави щодо впровадження механізмів державної підтримки розвитку сировинної бази, відміною перерахування 1,5 % збору на розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства до спеціального фонду державного бюджету, незбалансованою акцизною політикою, складною процедурою отримання ліцензії на виробництво вин, високою вартістю ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, що призвело до монополізації ринку великими приватними компаніями.

Запровадження орендних відносин у галузі забезпечило збереження основних фондів державних виноробних підприємств, унеможливило їх перепрофілювання. Разом з тим орендні підприємства не забезпечили  модернізацію технологічного обладнання не лише внаслідок обмеження коштів, а й відсутності правового механізму списання державного майна, переданого в оренду, яке морально і фізично застаріло.

Це створює нерівні умови конкуренції з приватними підприємствами.

На сьогодні Міністерством аграрної політики і продовольства України ініційовано пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації» щодо виключення з цього Переліку виноробних підприємств. Така ж пропозиція була підтримана  Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань приватизації за результатами розгляду питання щодо стану справ на державних виноробних підприємствах, які передані в оренду, під час виїзного засідання на Кілійському виноробному заводі.

Разом з тим викликає занепокоєння доцільність повернення орендних підприємств до державної власності перед подальшою приватизацією з врахуванням негативного досвіду господарської діяльності ряду виноробних підприємств. Зокрема, Татарбунарський виноробний завод припинив виробничу діяльність через рік після припинення договору оренди.

З метою подальшого розвитку виробничої галузі в Україні учасники круглого столу вважають за необхідне розробку та реалізацію комплексної програми розвитку виноградарства та виноробства, яка має базуватися на всебічному економічному аналізі, враховувати природно-ресурсний потенціал країни, потреби внутрішнього і зовнішніх ринків. Програма, зокрема має передбачати вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює питання виноградно-виноробної галузі України, спрямованої на створення європейських підходів до розвитку малих та середніх виноробних підприємств, європейської системи контролю, реально обґрунтованої вартості ліцензії на оптову торгівлю виноробною продукцією, інноваційний розвиток галузі.  

 

З метою створення сприятливих умов для функціонування виноградарства та виноробства в Україні, залучення інвестицій в їх розвиток учасники круглого столу           р е к о м е н д у ю т ь:

 

1. Кабінету Міністрів України

 

1.1 Внести на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» в частині виключення виноробних підприємств із Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

 

1.2 З метою стабілізації розвитку галузей виноградарства і виноробства та створення високоякісної сировинної бази виноробної промисловості передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» за програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення  молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» фінансування, відповідно до розрахунків Міністерства аграрної політики і продовольства України, у сумі 700 млн. грн.

 

1.3 Опрацювати пропозиції щодо врегулювання розміру орендних ставок за використання цілісних майнових комплексів державних виноробних підприємств до економічно обґрунтованого рівня.

 

 1.4 Врегулювати питання визначення вартості ліцензії на оптову торгівлю для виробників виноробної продукції в залежності від обсягів виробленої продукції та внести на розгляд Верховної Ради України відповідні зміни до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

 

1.5 Затвердити дієву комплексну програму розвитку виноградарства та виноробства в України.

 

 

2. Міністерству аграрної політики і продовольства України

 

2.1 Вжити заходів щодо своєчасного завершення робіт по збору та переробці цьогорічного врожаю винограду.

 

2.2 Опрацювати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює питання виноградно-виноробної галузі та винести їх на розгляд Кабінету Міністрів України, зокрема щодо:

 

2.2.1 контролю якості виноробної продукції відповідно до стандартів ЄС та забезпечення автентичності вітчизняної виноробної продукції;

2.2.2 спрощення процедури отримання ліцензії на виробництво вин і коньяків для малих і середніх підприємств виноградарсько-виноробної галузі;

 

2.2.3 запровадження диференційованого підходу до визначення вартості ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями;

 

2.2.4 встановлення квот використання коньячного спирту, виробленого з вітчизняних виноматеріалів, при виробництві коньяку;

 

2.2.5 впровадження збалансованої акцизної політики, яка б забезпечила  конкурентоспроможність вітчизняної підакцизної продукції.

 

2.3 Здійснити аналіз ефективності функціонування підприємств виноробної галузі та надати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо програми (концепції) розвитку галузі.

 

2.4 Приймати управлінські рішення щодо способів використання майна галузі з врахуванням прийнятої програми (схваленої концепції) розвитку виноробної галузі.

 

2.5 З метою забезпечення наповнення доходної частини Державного бюджету України коштами від оренди та інвестування  орендарями розвитку підприємств галузі, оперативно надавати органам приватизації свої висновки щодо можливості та умов оренди (продовження оренди).

 

 3. Фонду державного майна України

 

3.1 Розробити дієві правові механізми, які дозволять врегулювати питання списання державного майна, переданого в оренду, яке морально і фізично застаріло.

 

3.2 У разі виключення об’єктів ЦМК виноробної галузі з Переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, реалізовувати рішення Уряду за пропозиціями Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо приватизації зазначених об’єктів відповідно до вимог законодавства за умови збереження профілю діяльності підприємств.

 

 

 

 

Секретар Спеціальної контрольної

комісії Верховної Ради України

з питань приватизації                                                                                   А.І. Кіссе