18 вересня 2015, 10:19

Рішення Комісії від 16 вересня 2015 р.

 

 

                                                                           РІШЕННЯ

 

Про виконання умов договору купівлі – продажу пакету акцій ПАТ «Укртелеком», у тому числі щодо створення та передачі у державну власність телекомунікаційної мережі спеціального призначення

 

 

         11.03.2011 відповідно до договору купівлі-продажу державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком» № КПП-582, укладеного між ФДМУ (в особі Рябченка О.В.) та єдиним претендентом ТОВ «ЕСУ» здійснено продаж державної частки акцій зазначеного товариства у розмірі 92,791 % за                   10 млрд. 575 млн. 100 тис. грн.

         Відповідно до вказаного договору покупець був зобов’язаний розрахуватися за придбаний пакет акцій товариства протягом 60 календарних днів від дати нотаріального посвідчення договору, у т.ч. протягом 30 календарних днів сплатити 5 млрд. 287 млн. 550 грн., що становить 50% ціни пакета акцій. Після повної сплати грошових коштів управління корпоративними правами ВАТ «Укртелеком» переходить покупцю.

         Після сплати першого траншу суми на решту грошових зобов’язань ТОВ «ЕСУ» випустило облігації, які за договором оферти (термін дії закінчувався 23.07.2014, за погодженням з банківськими установами продовжено до 24.09.2015 під 16,5%) були передані державним банкам ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», а також ПАТ «Дельта банк». Загальна вартість отриманих коштів склала понад 5 млрд. грн. під 16,5% річних, які у подальшому були перераховані державі у якості другого траншу за придбані акції ВАТ «Укртелеком». Разом з тим, повернення боргових зобов’язань було покладено на ПАТ «Укртелеком».

Встановлено, що перед приватизаційна підготовка здійснювалась за наступних обставин.

08.10.2010 Головою ФДМУ Рябченком О.В. затверджено     Протокол    № 1 засідання конкурсної комісії, яка ухвалила –       члену конкурсної комісії Зайцеву В.О. надати на наступне засідання уточнені пропозиції до умов конкурсу з урахуванням листів міністерств та відомств.

08.10.2010 Головою ФДМУ Рябченком О.В. затверджено Протокол № 2 засідання конкурсної комісії, яка ухвалила встановити:

-     початкову вартість пакета акцій розміром 92,791% статутного капіталу ВАТ «Укртелеком» в розмірі 10 млрд 500 млн грн.;

-     крок збільшення ціни вказаного пакету акцій – 105 млн. грн.;

-     рекомендувати ФДМУ застосовувати додаткові умови участі у конкурсі, надані Зайцевим В.О., в частині додаткових обмежень (не допущено компанії, в яких частка, що належить державі (в т.ч. іноземній) або її державним підприємствам, в статутному капіталі перевищує 25%), а також розмір доходу яких від реалізації продукції (від надання послуг зв’язку) на території України за останній фінансовий рік перевищує 25% загальної суми таких доходів в Україні.

08.10.2010 наказом Голови ФДМУ Рябченка О.В. № 1479 встановлено додаткові умови участі у конкурсі з продажу пакета акцій                             ВАТ «Укртелеком», серед яких: компанії, в яких частка, що належить державі або її державним підприємствам в статутному капіталі перевищує 25%, та в яких є частка особи, у статутному капіталі якої частка такої держави перевищує 25%, до участі у конкурсі не допускаються.

15.10.2010 ПАТ «МТС Україна» на адресу ФДМУ направило лист щодо можливого прийняття участі у приватизації ВАТ «Укртелеком».

20.10.2010 посольство Турецької Республіки в Україні на адресу ФДМУ направило лист щодо надання вищевказаного повідомлення англійською мовою в електронному вигляді.

01.11.2010 ЗАТ «АйКомХолдинг» (м. Москва) листом поінформовано ФДМУ щодо участі у приватизації ВАТ «Укртелеком».

01.11.2010 ТОВ «АЕФ» (м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 31647715) поінформовано ФДМУ щодо участі у приватизації ВАТ «Укртелеком».

19.11.2010 Інвестиційним фондом Icon Private Equity (представництво в Україні) поінформовано ФДМУ щодо участі у приватизації ВАТ «Укртелеком».

09.10.2010 Голова ФДМУ Рябченко О.В. подав на погодження Кабінету Міністрів України проект розпорядження «Про погодження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», який погоджено без зауважень в.о. Голови АМКУ Лисицьким М.Ф.

12.10.2010 Кабінетом Міністрів України (розпорядження № 1948-р) погоджено умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», якими передбачено, що пакет акцій ВАТ «Укртелеком» для приватизації складається з 17 376 189 488 акцій, що становить 92,791% статутного капіталу, номінальною вартістю 4 344 047,372 тис. грн., а також затверджено додаткові обмеження (не допущено компанії, в яких частка, що належить державі (в т.ч. іноземній) або її державним підприємствам, в статутному капіталі перевищує 25%), а також розмір доходу яких від реалізації продукції (від надання послуг зв’язку) на території України за останній фінансовий рік перевищує 25% загальної суми таких доходів в Україні.

Таким чином, в результаті прийняття вказаних управлінських рішень до приватизації 92,791% державного пакету ВАТ «Укртелеком» службовими особами Фонду державного майна України та Антимонопольного комітету України шляхом введення вказаних додаткових умов не допущено ТОВ «АЕФ», ПрАТ «МТС», ЗАТ «АйКомХолдинг», що є порушенням ст. 2 Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції, та створило передумови до недоотримання державним бюджетом коштів від приватизації.

17.01.2013 Кіпрською компанією «Еріс TelecomInvest Limited» було завершено процедуру перепродажу 100% акцій ТОВ «ЕСУ» компанії «UA TelecomInvest Limited» (Кіпр), власником якої є компанія «SCM Advisors Limited» (Великобританія, входить до складу фінансово-промислової групи СКМ). Вартість покупки склала 6 млрд. 978 млн. грн.

         В порушення пп. В) п. 11.2 Договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «Укртелеком» за конкурсом від 11.03.2011 № КПП-582, до цього часу власником ПАТ «Укртелеком» не виконано передбачений умовами приватизації обов’язок щодо передачі у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП), яка є ключовим елементом Національної системи конфіденційного зв’язку, чим порушено вимоги розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 1948-р та від 17.09.2014 № 850-р.

         Всупереч умовам приватизації ПАТ «Укртелеком», ТМСП інтегрована у телекомунікаційну мережу даного підприємства та складається з матеріальних і нематеріальних активів, що фізично унеможливлює її передачу у власність держави. Вказане є підставою для розірвання договору від 11.03.2011 № КПП-582 в порядку, передбаченому п. 34 Договору.

         На фоні активного обговорення у засобах масової інформації питання щодо повернення у державну власність окремих приватизованих підприємств, у т.ч. ПАТ «Укртелеком», власник ПАТ вживає заходів щодо невідкладного виведення активів товариства поза баланс з метою швидкого отримання прибутків без врахування довгострокових перспектив розвитку підприємства та окремих приватизаційних зобов’язань.

         Так, на даний час здійснюється продаж об'єктів нерухомого майна підприємства, реальна вартість яких становить близько 15 млрд. грн. При цьому, ліквідні об’єкти (280 шт. загальною площею 911679 м. кв.) відчужуються підконтрольним комерційним структурам по занижених цінах із подальшою зміною їх цільового призначення (будівництво готелів, офісних центрів, здача приміщень в оренду тощо). Малозначимі об'єкти (120 шт. загальною площею 53119 м. кв.) відчужуються шляхом проведення реальних конкурсів з метою визначення найбільш вигідної комерційної пропозиції. Грошові кошти підприємства виводяться шляхом перерахування фінансової допомоги на рахунки ТОВ «ЕСУ».

         З початку 2014 року звільнено близько 15 тис. працівників ПАТ «Укртелеком». Скорочують в основному технічний персонал та їхню зарплату, а зарплату топ-менеджменту непомірно збільшують.

         Процес реорганізації супроводжується тиском на працівників, примушуванням їх до «добровільного» переведення на нижчі посади або звільнення «за згодою сторін» із виплатою одноразової вихідної допомоги (меншої, ніж це передбачено підпунктом «е» пункту 11.3 Договору купівлі-продажу державного пакету акцій цього товариства від 11.03.2011 № КПП-582, погодженого Розпорядженням КМ України від 12.10.2010 № 1948-р.

При цьому, осіб, які не погодилися на запропоновані умови, звільняють відповідно до ст. 40 Кодексу законів про працю України «з ініціативи власника або уповноваженого ним органу».

         Звільнення протягом 2011-2014 років ПАТ «Укртелеком» працівників негативно позначається на якості технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та обладнання товариства.

            Особливої уваги заслуговує фінансово-економічний стан ПАТ «Укртелеком». Так, на даний час загальний розмір кредитних зобов’язань товариства становить близько 850 млн. грн. та 200 млн. дол. США, кошти на погашення яких у ПАТ «Укртелеком» і ТОВ «ЕСУ» відсутні. Основними кредиторами є державні банки ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк», а також ПАТ «Сбербанк Росії». З метою вирішення питання погашення вказаних кредитів керівництво оператора розглядає можливість залучення іноземних коштів (банки КНР). У разі неповернення боргів підприємство може збанкрутувати.

            За повідомленням Прес-центру СБ України від  02 жовтня 2014, за матеріалами Служби безпеки України Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах колишніми вищими керівниками держави, екс-посадовцями Кабінету Міністрів України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ТОВ «ЕСУ» та ПАТ «Укртелеком».

Встановлено, що у 2010-2013 ррВіктором Януковичем за злочинною змовою з іншими посадовцями - Миколою Азаровим, Юрієм Колобовим, Анатолієм Мярковським, главою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Геннадієм Рєзніковим, членом наглядової ради "Укртелекому" – директором ТОВ «ЕСУ» Іллєю Солодовським, було сплановано злочин та у протиправний спосіб внесено зміни до Державного бюджету, внаслідок чого незаконно профінансовано будівництво виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку, що обійшлося державі у 220 мільйонів гривень.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «Укртелеком» вказані роботи мали здійснюватись виключно за рахунок покупця – ТОВ «ЕСУ».

30 вересня  2014  року усім зазначеним особам Генеральною прокуратурою України оголошено підозри про вчинення злочину.

 

         Крім того, за повідомленням Генеральної прокуратури на запит Комісії, органи прокуратури  приймають участь у судових провадженнях адміністративних судів,  з   приводу   з’ясування питання законності фінансування  будівництва виділеної  телекомунікаційної мережі спеціального зв’язку із державного бюджету.

          У даний час зазначені судові провадження знаходяться у стадії розгляду  Вищім адміністративним судом України касаційних проваджень за касаційними  скаргами прокуратури    м. Києва

 

         Додаткового вивчення та перевірки потребують й інші проблемні питання функціонування оператора, зокрема:

- обставини оцінки цілісного майнового комплексу ПАТ «Укртелеком» та визначення його початкової вартості у ході приватизації підприємства;

- підстави передачі в статутний капітал товариства кабельної каналізації електрозв’язку (ККЕ);

- перешкоджання доступу до ККЕ представників Держспецзв'язку;

- незахищеність ККЕ з точки зору пошкодження і викрадення кабелів зловмисниками;

- створення і безоплатна передача у державну власність телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП);

- виконання приватним оператором функцій Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України (постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 № 812);

- активне відчуження об'єктів нерухомості;

- виведення оборотних коштів підприємства на рахунки підконтрольних керівництву та акціонерам комерційних структур тощо.

        

         Заслухавши  Інформацію   Фонду  державного  майна України,  Державної служба спеціального зв’язку та захисту інформації України Генеральної прокуратури України та  представників ПАТ «Укртелеком»  щодо    виконання умов договору  купівлі-продажу  державного пакету акцій ВАТ  «Укртелеком»,

 

         Комісія вирішила:

 

1.   Доручити Голові Фонду державного майна України Білоусу І.О. провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства, в тому числі вимог ст. 2 Закону України «Про приватизацію державного майна», службовими особами ФДМУ під час приватизації               ВАТ «Укртелеком».

2.   Доручити Голові Антимонопольного комітету України  Терентьєву Ю.О. провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства під час погодження проекту розпорядження «Про погодження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком».

3.   Запропонувати Кабінету Міністрів України спільно із Генеральною прокуратурою України та Фондом державного майна України  вирішити  питання  щодо можливості  скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 1948-р, як таке що суперечить вимогам чинного законодавства.   

4. Звернутись до Генеральної прокуратури України з пропозицією  ініціювати комплексну перевірку у межах   кримінального провадження  процедури оцінки та проведення конкурсу з продажу державної частки  ПАТ «Укртелеком» на предмет дотримання законодавства України.

  Крім того, запропонувати Генеральній прокуратурі України    повідомити  Комісії про результати досудового розслідування у кримінальному провадження  № 22014000000000090 за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах колишніми вищими керівниками держави, екс-посадовцями Кабінету Міністрів України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ТОВ «ЕСУ» та ПАТ «Укртелеком».

             Також повідомити Комісії про результати розгляду  Вищим адміністративним судом України касаційного провадження за касаційною скаргою прокуратури   м. Києва:

         - відкритого у  справі за позовом Адміністрації Держспецзвязку до Державної фінансової інспекції України про визнання незаконною та скасування вимоги з приводу вжиття заходів претензійно-правового характеру щодо стягнення до бюджету вищевказаних коштів з ТОВ «ЕСУ»;

         - відкритого у  справі позовом Міністерства фінансів України до Державної фінансової інспекції України про скасування вищезазначеної вимоги та або ініціювання внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12. 10. 2010 № 1948 – р. «Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» в частині зобов’язання покупця відшкодувати витрати  з Державного бюджету, пов’язані з іноваційно-інвестиційною діяльністю, безпосередньо покупця пакета акцій «Укртелеком».

            5. Запропонувати Фонду державного майна разом із Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України вжити усіх передбачених законодавством заходів щодо забезпечення  виконання умов  договору купівлі – продажу пакету акцій ВАТ  «Укртелеком», зокрема, щодо  виконання розпорядження Кабінету Міністрів  України від  17 вересня 2014 року № 850-р «Про передачу у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення».

          У разі  виявлення  випадків порушення покупцем взятих зобов’язань, здійснювати претензійно-позовну роботу щодо застосування  передбачених договором та законодавством санкцій. Після використання всіх можливостей досудового врегулювання спору здійснювати дії щодо розірвання  договору та повернення  об’єкту у державну власність.

         6.  Запропонувати Державній фіскальній службі України здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртелеком» та               ТОВ «ЕСУ» на предмет законності операцій, щодо сплати податків.

         7.  Звернутись до Міністерства фінансів  України та Національного банку України з пропозицією надати  наявну інформацію  щодо :

 -   джерел надходження коштів для приватизації пакету акцій ВАТ «Укртелеком», зокрема,  фактично кредитних ресурсів,  шляхом купівлі державними Ощадбанком та  Укрексімбанком облігацій  ТОВ «ЕСУ» та стану погашення цих облігацій;

         - щодо основних кредиторів ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «ЕСУ», у т.ч. державної форми власності, які потенційно можуть вплинути на діяльність зазначених підприємств у разі порушення справ про їх банкрутство, сум заборгованості по кредитах, а також сум, отриманих для погашення вартості контрольного пакету акцій ПАТ «Укртелеком».

         8. Запропонувати Кабінету Міністрів України розглянути на засіданні питання впливу на діяльність ПАТ «Укртелеком», враховуючи значну заборгованість державним банкам України.

         У разі необхідності, з метою мінімізації впливу з боку Російської Федерації на діяльність ПАТ «Укртелеком» як стратегічного оператора зв’язку, розпочати процедуру банкрутства компанії, що дозволить ввести зовнішнє керування підприємством та у подальшому повернути контрольний пакет акцій державі.

         9. Рішення  Комісії  направити Генеральній прокуратурі України, Фонду державного майна України, Антимонопольному комітету України Державній фіскальній службі України,  Міністерству фінансів  України, Національному банку України, Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України.

 

 

          Голова комісії                                                                    Б. А. Філатов

 

         

Член  комісії                                                                        А. І. Дубінін